หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

กศน.อำเภอเบตง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561ระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561  ณ  กศน.อำเภอเบตง , กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล , ศรช.แกรนด์วิลล่า, ศรช.บ้านบ่อน้ำร้อน , ศรช.บ้านวังใหม่ , สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้งสองแห่งและครู กศน. ทุกคน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไฟล์ Power Point อบรม ครู ข ครู ก วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 
 ไฟล์ Power Point อบรม โดย DTAC เน็ตอาสา  
 แบบร่างโครงการ   
 หลักสูตรสำหรับใช้ในการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
    หลักสูตรที่ 1 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    หลักสูตรที่ 2 การเลือกซื้อและใช้งานสมาร์ทโฟน  
    
หลักสูตรที่ 3 การใช้งานสื่อในการเรียนการสอนด้วยสมาร์ทโฟน  
    
หลักสูตรที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
    
หลักสูตรที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุค  
 แบบฟอร์มที่ ครู ค. ต้องใช้ประกอบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
    1) แบบรายงานหลักสูตรที่จัดอบรม (กรอกทั้ง 3 หลักสูตรในแผ่นเดียวกัน) 
    2) แบบรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายหลักสูตร (ใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 หลักสูตร กรอกรายชื่อ 17 คน) 
    3) สรุปผลการดำเนินโครงการ รายงานเป็นรายหลักสูตร (1ชุด ต่อ 1 หลักสูตร) 

 


 คำชี้แจงการจัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล และแผนปฏิบัติการ 
 
เอกสารประกอบการอบรม เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2559  
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   [Power Point]
 
คู่มือการใช้งานระบบ DMIS  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์และการรายงานผลระดับตำบล 
 
ระบบตรวจสอบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ ในระบบ DMIS    [คลิ๊กอ่านวิธีตรวจสอบ] 

 

 

 

 

       

 

 

       

   

  

                

      > ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอเบตง รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ซึ่งเป็นรายการสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต โดยเลือกจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน


 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้ง
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th  [เวอร์ชั่นเก่า]  [เวอร์ชั่นใหม่]


[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]     [ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ]  
แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1,2,3,5    ส่วนที่ 4


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

   

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเบตง และนางอาอัยเสาะ ดาจูดา ครูคศ.3 เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจังหวัดยะลา 
       นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ  
คณะครู กศน.ตำบลอัยเยอร์เวง ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
       นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ &
กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEM Education 
       นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเบตง มอบหมายให้คณะครูกศน.อำเภอเบตง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEM Education ระหว่าง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาภิรมทัศน์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเ
ครูกศน.ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการทำขนมท้องถิ่น (ขนมข้าวต้มมัด,ขนมไข่เต่าและขนมลอดช่องสิงคโปร์) 
       นางวาสนา อนุสรณ์ประ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.อ.เบตง ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา(แห่เทียน) ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเบตง นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคาร กศน.อำเภอเบตงและห้องสมุดประชาชนอำเภอเบต
กศน.อ.เบตง เริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 1/2560 ระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560 ณ กศน.อำเภอเบตง , กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล(ตำบลเบตง,ตำบลยะรม,ตำบลธารน้ำทิพย์,ตำบลอัยเยอร์เวงและตำบลตาเนาะแมเราะ) , ศรช.แกรนด์วิลล่า , ศรช.บ้านบ่อน้ำร้อน , ศรช.บ้านวังใหม่ , สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้งสองแห่งและครู กศน. ทุกคน
นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อ.เบตงและบุคลากร กศน.อ.เบตง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Office)
 


หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.
 

>> ดูหนังสือสั่งการทั้งหมด <<


ข่าวการศึกษา
 

>> ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด <<


ข้อมูลที่น่าสนใจ
 

 

youtu.be/gPohtJTa9G4